Rudus LUMO

Riku Lumiaron Mennyttä aikaa etsimässä -ympäristötaideteos julkistettiin Ruduksen vanhalla soranottoalueella Hyvinkään Suomiehessä 7.5.2015. Ympäristötaideteos on rakennettu kivistä, vanhoista ikkunoista, heinäseipäistä sekä eläinten luista. Ympäristöteos sijoittuu Hyvinkään kaupungin kaavaileman luontopolun varrelle.

Suomiehen entinen soranotto alue kuuluu Ruduksen LUMO-ohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta. Vuonna 2013 maisema-arkkitehti Vilma Pylkkö teki alueelle jälkihoitosuunnitelman osana diplomityötään. Suunnitelman tavoitteena on tehdä alueen maisemasta laadukkaampi, edistää luonnon monimuotoisuutta sekä lisätä alueen virkistyskäyttöä.

Soranottotoiminta Hyvinkään Suomiehessä päättyi vuonna 2014.